Fjord Helikopter har mer enn doblet driftsinntektene i 2015

2015 har vært et godt år for Fjord Helikopter. Selskapet har fått godkjennelse av Statnett for å bygge kraftlinjer, anskaffet 2 nye helikoptre for lasteflyging og blitt tildelt et større kraftlinjeprosjekt. I tillegg har vi også økt aktiviteten på sightseeing. Selskapet har økt omsetningen fra 8 mill i 2014 til 19 mill i 2015 og får et overskudd på mellom 1,5 til 2 mill. Les artikkelen om oss i lokalavisa her