Foto, film og reportasjeoppdrag

Helikopter er både velegnet og nødvendig i forbindelse med opptak av film og video, og ikke minst i forbindelse med reportasjer og nyhetsdekning.

Begge helikoptertypene Fjord Helikopter benytter er velegnet til denne type oppdrag, og selskapets beliggenhet gjør at vi dekker store deler av  nordlige Vestlandet med kort tilflygingstid.

Naturen på Vestlandet danner ofte ramme for film- og videoinnspillinger både når det gjelder spillefilm, naturreportasjer og reklame. 

Fjord Helikopter utfører flyving i forbindelse med alle typer film og foto oppdrag, videre utfører vi nyhets- og reportasjeoppdrag både for loakle media og landsdekkende media som TV2 og NRK.