Landingsplasser

Fjord Helikopter har etablert sin hovedbase på Stryn Helikopterplass, Langeset.

I tillegg til helikopterbasen, har Fjord Helikopter etablert landingsplasser for helikopter nær de mest kjente fjordene våre (Geirangerfjorden, Nordfjord, Sognefjorden og Hardangerfjorden) med kjente turistmål som Ålesund, Geiranger, Stryn, Loen, Olden, Jølster, Skjolden og Voss. Se kartoversikt.

Norske luftfartsmyndigheter setter strenge krav til bruk av landingsplasser. Derfor kan åpningstider og kapasitet for den enkelte landingsplass variere.

For oppdrag i forbindelse med fraktflyging, taxiflyging og rundflyging ved lokale arrangementer kan andre lokale landingsplasser benyttes. For landinger i utmark kreves spesielle tillatelser.