Om Fjord Helikopter

Fjord Helikopter AS Fjord Helikopter AS, tidligere kjent som Helikopter Utleie har sitt hovedkontor og base i Stryn i Sogn og Fjordane. Fra Stryn når vi fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og deler av Oppland med kort tilflygningstid.
Eksempel på tilflygningstider:

  • Ålesund: 20 min
  • Geiranger: 15min
  • Lom: 30 min
  • Førde: 25 min
  • Oslo: 1 time 30 min
  • Bergen: 1 time

Fjord Helikopter AS den gang Helikopter Utleie ble stiftet i 2001, og fikk tillatelse og lisens for å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet og Air Operator Certificate i 2003. 

Selskapet operer nå tre helikopter med forskjellig kapasitet, alle produsert av Eurocopter. Ved anskaffelse av helikopter, er hensynet til miljø og sikkerhet satt høyt. Helikoptrene vi har i bruk er de mest støysvake og miljøvennlige på markedet.  
Fjord Helikopter har bygget opp virksomheten med rundflyging av turister, taxiflyging, befaring, og  lasteflygning.