Overvåking og befaringer

Anlegg og infrastruktur både for energi, telekommunikasjon, samferdsel og andre samfunnsviktige oppgaver er ofte plassert vanskelig tilgjengelig.

Helikopter er raskt og effektiv i forbindelse med overvåkning og ettersyn. Helikopter er også nyttig i  planlegging av ny infrastruktur. Helikopter brukes også jevnlig i forbindelse med naturoppsyn.

Fjord Helikopter sine helikopter er velegnet til både befaring og overvåking. Med varierende størrelse på helikoptrene (EC130 - 6 passasjerplasser og EC120B - 3 passasjerplasser) kan vi tilby løsninger tilpasset behovet.