Tilbringertjeneste

Landingsplassene våre er vanligvis plassert utenfor sentrumsområdene.

For å dekke behovet for transport fra havner og overnattingssteder, etablerer vi derfor tilbringertjeneste hvor dette er ønskelig. 

Fjord Helikopter har derfor anskaffet egen tilbringerbuss med plass for 17 passasjer tilpasset rullestoler som vil bli benyttet ved tilbringertjeneste, i første rekke i Olden, Stryn og Ålesund.

Fjord Helikopter vil i forbindelse med andre landingsplasser kunne tilby tilbringertjeneste, da i samarbeid med lokale transportører.