Transport av MATERIELL OG UTSTYR

Helikopter er både den enkleste, hurtigste og ofte den mest  miljøvennlige måten å frakte materiell og utstyr når terrenget gjør det vanskelig å komme til.

Fjord Helikopter kan tilby flyging av last (materialer, betong, utstyr etc) og forsyninger. Mindre kvantum kan lastes i maskinene, større og tyngre last fraktes hengende under helikopteret. 

Max lastekapasitet for våre helikopter er 1350 kg. Helikopterets løfteevne er imidlertid avhengig av en rekke faktorer som feks lastens utforming, vind, temperatur, trykk og høyde over havet. Normalt ligger standard last på ca 900 kg.

Fjord Helikopter anbefaler at kundene tar kontakt med oss for å diskutere sine prosjekter før de planlegger størrelse og vekt på hivene.